Hoe kun je kosten besparen met verzuim management software?

Heb je wel eens uitgerekend wat een verzuimende medewerker je bedrijf kost? Je kunt denken aan loondoorbetaling bij ziekte en de extra kosten van het inhuren van uitzendkrachten. Heb je een verzuimverzekering, dan betaal je de kosten van de polis. Heeft je bedrijf een hoog verzuim, reken dan ook maar op extra kosten, omdat er waarschijnlijk werk blijft liggen, wat je niet te gelde kunt maken. Daarnaast moet je echter ook rekening houden met hoge kosten, wanneer je als bedrijf niet de acties onderneemt die de wetgever van je verlangt. Deze kosten kunnen zelfs aanzienlijk zijn. Dan kan het gebruik van verzuim management software een slimme aanpak zijn.

Wat is van belang voor een goede aanpak van arbeidsverzuim?

Niemand van je werknemers zal voor de lol verzuimen. Arbeidsverzuim wordt niet alleen veroorzaakt door ziektes of ongelukjes in de privésfeer. Ook omstandigheden op de werkvloer kunnen verzuim veroorzaken of bevorderen. Als een werknemer potentieel langdurig verzuimt, is het vaak een gebrekkige benadering en minder goede begeleiding die van kortdurend écht langdurig verzuim maakt. Wil je je verzuim terugdringen, dan is een proactief verzuimbeleid essentieel. Heb je dit al in je organisatie geregeld? Je HR-afdeling, met ondersteuning van je arbodienst, hebben verzuimpreventie en adequate verzuimaanpak als kerntaken. Hoe goed is dit in je bedrijf geregeld en weten alle actoren wat er van ze verwacht wordt? En hoe hou je als eindverantwoordelijke het beste een vinger aan de pols? Met goede verzuim management software van Visma geef je jezelf een steuntje in de rug.

Welke financiële consequenties zijn er bij een minder goede verzuimaanpak?

Is je verzuimaanpak niet goed in orde, dan kan dit je veel geld kosten. Als medewerkers zich té makkelijk ziek kunnen melden, dan betaal je jaarlijks veel loondagen door, terwijl er onvoldoende arbeid tegenover staat. Je kortdurend verzuim kan je werkprocessen zo ontregelen, dat je productie of je dienstverlening eronder lijdt. Je concurrentie zal er blij mee zijn, maar jij gaat het merken in je rendement. Bij langdurig verzuim is het vaak noodzakelijk dat je externe krachten inhuurt, om het noodzakelijke werk toch door te laten gaan. Ook deze kosten kunnen behoorlijk in de papieren lopen. Vergeet je acties te ondernemen die de wetgever van je eist, dan is de kans groot dat je geconfronteerd wordt met boetes van overheidswege. Is het verzuim in je organisatie structureel hoog, dan kan ook je verzuimverzekeraar een aanpassing van je polis verlangen, die zeker niet in je voordeel zal zijn. Met goede verzuim management software analyseer je het verzuim in je bedrijf en hou je alle te nemen acties in de gaten.

Visma, marktleider in verzuim management software

Visma is in Nederland de marktleider in verzuim management software. Onze software mag je zien als aanvulling op je verzuimbeleid. Ons gebruiksvriendelijke softwarepakket is gemakkelijk aan te leren, door je direct leidinggevenden en je HR-afdeling. Communicatie met je arbodienst en met het UWV gaat gemakkelijk en efficiënt. Met een paar drukken op de knop geeft onze verzuim management software je waardevolle stuurinformatie, waardoor je kunt ingrijpen waar het nodig is. Een goed verzuimbeleid, in combinatie met onze software, vraagt om een investering. Het is echter wel een investering die zich ruimschoots terugbetaalt.